Bill of lading sporing hjelp - IE oppsett


Internet Explorer har en funksjon for "privacy" som kan føre til problem for visning av sporings resultatet for noen selskap. Kort fortalt er grunnen at disse med standard oppsett ikke godtar at tredje parts nettsteder setter "cookies" når vist i ramme.

Selskap som berøres er:

  • Hyundai hmm21.com
  • The China Navigation Company swirecnco.com
  • Wan Hai Lines wanhai.com

For å få disse til å fungere sammen med Pakkesporing kan en benytte en av følgende metoder:

  • Åpne resultat uten ramme
  • Bruk "Spor direkte"
  • Konfigurere Explorer til å tillate cookies for domenet

Mer informasjon om å bruke disse metodene finnes under.

Åpne resultat uten ramme

Når sporingsresultatet for et av selskapene over vises i Explorer vises også en advarsel. Advarselen inkluderer en link som åpner resultatet uten ramme og kan dermed vises korrekt.

Bruk "Spor direkte"

Hvis en bruker "Spor direkte" knappen vil resultatet ikke vises i en ramme i de fleste tilfeller og skal dermed ikke berøres av disse problemene. Ulempen med dette er at en mister muligheten til å spore hos andre selskap når en ser resultatet. Merk også at denne knappen ikke er tilgjengelig på hovedsiden, en må bruke den dedikerte bill of lading sporing siden.

Konfigurere Explorer til å tillate cookies for domenet

Åpne personvernrapport

Når resultatsiden vises etter at en har trykket "Spor med valg", eller "Spor!" fra hovedsiden, trykk Alt-x. I menyen som vises velg 'Sikkerhet - Personvernpolicy for webside...'

Endre innstillinger for domenet

Finn en linje som inneholder riktig domene. Se listen over hvis du er i tvil. Dobbelklikk på denne linjen, da vises vinduet under.

Velg alternativet "La alltid dette området bruke informasjonskapsler" og klikk OK.

Neste gang sporing utføres skal resultatet vises korrekt.