Guide: Når vil sendingen min bli levert?


Merk at vi driver nettstedet Pakkesporing, vi er ikke involvert i leveringen.

Merk også følgende:

  • De flest sporingsresultat vil bare vise gjeldene status, ikke leveringstidspunkt.
  • Det finnes ikke noe enkelt svar på hvor lang tid det tar for en sending å nå destinasjonen, det avhenger av mange faktorer, som sendingstype, transportmetode osv.

Så hvis du har spørsmål relatert til levering må du kontakte transportselskapet, vi kan ikke hjelpe med det. Klikk her for å se vår guide om hvordan kontakte transportselskapet.